Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip, Veznedar ve 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Vakfın amacına uygun çalışmaları düzenlemek ve yönetmekle görevli olup, Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu Mütevelliler Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından 3yıl için Başkan dışında seçilen 8 üye ile birlikte 9 üyeden oluşur. Ayrıca dönem içindeki boşalmaları aldıkları oy sırasıyla doldurmak üzere 3 yedek üye de seçilir.

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. Prof. Dr.Mustafa Sait GÖNEN Başkan 
2. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN Başkan Yardımcısı
3. Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK Genel Sekreter
4. Prof. Dr. Ayhan DEVİREN Muhasip Üye
5. Prof. Dr. Ü. Bora BARUTÇU Veznedar Üye
6. Prof. Dr. Erol DÜREN Kurucu Üye
7. Prof. Dr. Levent SALTIK Üye
8. Prof. Dr. Bülent ÖNAL Üye
9. Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Üye

Duyurular

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

 Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale'yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Seyit Onbaşı ve Çanakkale....