Vakıf Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyeti

Vakfın en yüksek karar organı Mütevelliler kuruludur.

Mütevelliler Kuruluna dahil kurucuların ve özel kişilerin görevleri istifa etmedikçe veya görevlerini yapmaya mani sıhhi bir durumları olmadığı takdirde hayatları süresince, Rektör ve Dekan görevleri süresince, Fakülte içi kürsüler ile okul ve Enstitülerden seçilen üyelerin görevleri 3 yıl devam eder.

Üyelikleri aynı dönem içindeki normal ve olağanüstü toplantılar için geçerlidir. Gelecek dönem için tekrar seçilmeleri mümkündür. Vakfın talebine rağmen gelecek dönem için yerlerine yenilerinin seçilmesi bildirilmemişse Yönetim Kurulu evvelki üyeleri davet edebilir. Dönem içindeki boşalmalarda üyenin seçildiği kürsü, okul ve Enstitüce yeni bir üye seçilir.

Toplantı ve Görev

Mütevelliler Kurulu Vakıf hesap yılının ilk iki ayı zarfında Yönetim Kurulunun daveti ile normal olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurulları yıl içinde gerekli gördükleri hallerde, Mütevelliler Kurulunu, Olağanüstü Toplantıya davet edebilirler Mütevelliler Kurulu Gündemleri, Yönetim Kurulunca hazırlanır. Normal toplantıların gündeminde, geçen yıldaki çalışmaların sonuçlarını belirten Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları ile kesin hesabı ve ertesi yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır. Mütevelliler Kurulu üye mevcudunun yarıdan fazlası ile toplanır. Ve Resmi Senette başkaca nisap belirtilmeyen hallerde çoğunlukla karar alır. İlk çağrıda nisap sağlanamazsa toplantı en az bir hafta sonraya ertelenir ve üyelere taahhütlü mektupla veya imzaları alınarak bildirilir. İkinci toplantı katılan üyelerle yapılır.

Fakülte Dekanı Mütevelliler Kurulunun tabi başkanıdır. Mütevelliler Kurulunun Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Aşağıdaki Hususlar Mütevelliler Kurulu Kararı ile Çözümlenir

a) Resmi Senedin 5/e maddesi gereğince Vakfa bağlı tesisler kurulması
b) 5/h maddesi uyarınca düzenlenecek yarışma ve ödüller
c) 5/k maddesi uyarınca diğer kuruluşlarla yapılacak iş birliği

Mütevelliler Kurulu toplantılarına bir müşahit göndermek üzere teftiş makamına zamanında bildirilir.

Toplantı tutanaklarında ve yıllık rapor ve hesaplardan birer suret gönderilir.

                   2017 YILI MÜTEVELLİLER HEYETİ  LİSTESİ

S.NO KÜRSÜ ADI
1 ACİL TIP BİRİMİ ÜNİTESİ UZM. DR. AFŞİN İPEKÇİ
2 ADLİ TIP ANABİLİM DALI DOÇ DR. BEYTULLAH KARADAYI
3 AİLE HEKİMLİĞİ A.B.D. PROF.DR. NURVER T. SİPAHİOĞLU
4 ANATOMİ ANABİLİM DALI PROF.DR. ALİ İHSAN SOYLUOĞLU
5 ANESTEZİYOLOJİ  VE REANİMASYON A.B.D. DOÇ.DR. TUĞHAN UTKU
6 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ A.B.D. DOÇ DR. M. ONUR ULU
7 BİO FİZİK A.B.D. PROF.DR. Ü. BORA BARUTÇU 
8 BİOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM A.B.D. PROF DR ABDULBARİ BENER
9 ÇOCUK CERRAHİSİ A.B.D. UZM. DR. RAHŞAN ÖZCAN
10 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞ. VE HASTALIKLARI ABD PROF.DR. BURAK DOĞANGÜN
11 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. A.B.D. PROF. DR. İ.LEVENT SALTIK
12 DERİ VE ZÜHREVİ HAST. A.B.D. PROF.DR.YALÇIN TÜZÜN
13 ENFEKSİYON HASTALIKLARI PROF.DR.ÖMER FEHMİ TABAK
14 FİZİK TEDAVİ VE REH. A.B.D. PROF.DR. ÜLKÜ AKARIRMAK
15 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI PROF.DR.H.OKTAY SEYMEN
16 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI PROF.DR.ERTUĞRUL GÖKSOY
17 GÖĞÜS CERRAHİSİ A.B.D. PROF.R. M. KAMİL KAYNAK
18 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D PROF.DR. NAİL YILMAZ
19 GÖZ HASTALIK A.B.D. PROF.DR. OSMAN ŞEVKİ ARSLAN
20 HALK SAĞLIĞI A.B.D. DOÇ.DR.ERAY YURTSEVEN
21 HİSTOLOJİ  VE EMBRİYOLOJİ A.B.D. DOÇ.DR. GÖZDE ERKANLI ŞENTÜRK
22 K.B.B. ANABİLİM DALI  PROF.DR. H. AHMET ÖZDOĞAN
23 K.D. CERRAHİSİ A.B.D PROF.DR. GÖKHAN İPEK
24 KADIN HAST. VE DOĞUM A.B.D. DOÇ.DR. MAHMUT ÖNCÜL
25 KARDİYOLOJİ A.B.D. DOÇ.DR. BURÇAK KILIÇKIRAN AVCI
26 NÖROLOJİ  A.B.D. PROF.DR. A. VEYSİ DEMİRBİLEK
27 NÜKLEER TIP A.B.D DOÇ.DR. SAİT SAĞER
28 ORTOPEDİ VE TRAV. A.B.D PROF.DR. MUHARREM BABACAN
29 PLASTİK REKONST.VE ESTETİK CERRAHİ A.B.D. DOÇ.DR. HAKAN ARSLAN
30 RADYASYON ONKOLOJİSİ A.B.D. UZM.DR.ŞEFİKA ARZU ERGEN
31 RADYOLOJİ ANABİLİM DALI PROF.DR.İBRAHİM ADALETLİ
32 RUH SAĞLIĞI VE HAST.ANABİLİM DALI  PROF.DR. REHA BAYAR
33 TIBBİ BİOKİMYA ANABİLİM DALI PROF.DR. M KORAY GÜMÜŞTAŞ
34 TIBBİ BİYOLOJİ A.B.D. PROF.DR. AYHAN DEVİREN
35 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.B.D PROF. DR. A. GÖKHAN AKKAN
36 TIBBİ GENETİK A.B.D. DOÇ.DR. SELÇUK DAŞDEMİR
37 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK A.B.D. PROF.DR. GÖKHAN AYGÜN
38 TIBBİ PATOLOJİ A.B.D DOÇ.DR. ÖVGÜ AYDIN
39 TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI  DOÇ.DR. ÖZLEM SERPİL ÇAKMAKKAYA
40 TIP TARİHİ VE ETİK A.B.D. PROF.DR.HANZADE DOĞAN
41 ÜROLOJİ A.B.D PROF.DR. BÜLENT ÖNAL

                             


Duyurular

VAKFIMIZIN BURS KAZANANLARI

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BURS KAZANANLARIN LİSTESİ  S NO ADI SOYADI  FAK. NUMARASI 1 AHMET VAROĞLU 901180200 2 BİLAL ŞÖLEN 901170085 3 CEMİLE BAYKAN 901160275 4 ELİF BOLAT 901180246 ....