Denetim Kurulu Raporu

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı

Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

 

 

 

KONU : 2015 Yılı Denetim  Raporu.

 

 

               Deneticisi bulunduğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve buna bağlı olarak çalışan  Hizmet İktisadi İşletmesinin  defter ve gelir gider belgeleri üzerinde 2016  Ocak ayında  yapmış olduğumuz 2015 Yılına ait denetim neticesinde aşağıdaki  gibidir.

 

               I- Muhasebe Kayıtları Üzerinde Yapılan İnceleme:

 

               Vakıf ve buna bağlı işletmede tutulması gereken yevmiye, büyük defter ve envanter defterlerinin açılışlarının yasal süresinde notere tasdik ettirilerek, işlemlerin muhasebe tekniğine uygun olarak bilgisayar ile yürütüldüğü görülmüştür. Ödemeler banka kanalı ile yapıldığından  kasa defteri tutulmamış olup, buna mukabil çeklerin yazıldığı defter ve ayrıca işlemlerin yürütülmesi için gerekli görülen belgeler hazırlanıp dosyalanmış ve Yönetim Kurulu Karar Defteri ile  yardımcı defterler tutulmuştur. 2015 yılı içersin de Yönetim Kurulu 14  toplantı yapmış olup alınan kararları uyguladığı görülmüştür.

                II- Gelir gider hesabı ile bilançoların incelenmesi     :

 

                Vakıf ve buna bağlı İktisadi İşletmenin 2015  yılı faaliyetlerini gösteren Bilanço, Gelir tabloları  Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen örneklere göre hazırlanmıştır.

 

Vakfın 2015  Yılı Gelirleri                                             T u t a r ı          TL:

1- Kira Gelirleri                                                                                 74.309,70-

2- Faiz Gelirleri                                                                                 31.306,44-

3- Bağış Gelirleri                                                                         1.352.827,62-

 4- Diğer Gelirler                                                                              675,11-                                   

                                              TOPLAM                                       1.459.118,87

 

 

Vakfın 2015 Yılı Giderleri  :                                                                    T u t a r ı           TL

1- Yönetim ve İdame Giderleri                                                                               335.599,92-

2- Amaca Yönelik Faaliyet Giderleri                                                                  1.326.085,34-

                                                             TOPLAM                                                   1.661.685,26-

                        Vakfın kesin bütçesinde görüldüğü gibi  202.566,39 TL Gider  fazlası ile kapatmıştır.  Bu gider fazlasının 164.798,41 TL si firmalara olan borç dan kaynaklanmış olup 37.767,98 TL lik kısmı da banka mevduat hesabından karşılanmıştır.

 Vakfın Resmi Senedinde ve yasada  bu gelirin 2/3’ü olan %66 ünü Vakfın amaçlarına, 1/3 ü olan %34 sının Vakfın Yönetim ve İdame giderlerine harcanacağı belirtilmiş,   2015  yılında Vakfın gelir ve giderleri incelendiğinde gelirin %90,88 ’ünü  Vakfın amaçlarına, %23’sinin Yönetim ve İdame giderlerine harcandığı,  Yönetim ve idame giderlerinden yapılan tasarrufun Amaca yönelik giderlere ilaveten harcandığı görülmüştür.

                        Vakfın 2014 yılı sonu Banka mevcudu  674.298,14   liradır.  

                        Vakfımız bağış gelirlerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce bastırılan  makbuzlar  mukabilinde  elde etmekte olup, gelirleri  aynı gün Bankaya yatırılmaktadır. 2015  yılında  mevcut olan  16  Adet Açık Bağış makbuzundan 6  adeti kullanılarak yeni yıla 10  adet devretmiştir.

                        Ayrıca 3  adet 1 liralık matbu makbuzdan herhangi bir kullanma olmayıp  3 adet devretmiş olup, yine 5 liralık 17 adet  matbu makbuzun 17  adedi yeni yıla  devrederken 10 liralık 18 adet makbuzun 18 adedi kullanılmadan  18 adedi tamamı 2016  yılına devretmiştir. 50,00 TL lik 73 adet makbuzdan 26 adedi kullanılmış olup 47 adedi 2016 yılına devredilmiştir. 100,00 TL lik 65 adet makbuzdan 16 adedi kullanılarak 49 adedi yine 2016 yılına devredilmiştir.

                        Ağırlıklı olarak sağlık amaçlı faaliyet gösteren Vakfımız Resmi Senedinin 5.ci maddesi uyarınca Fakültemizin ihtiyacı olan öğrencilerine karşılıksız burs verilmektedir. 2015 yılında Öğretim Üyelerimizin ve çeşitli kişi ve kurumların katkısı ile aylık 120.00 lira ile 250,00 lira arasında  86  öğrenciye ortalama olarak 11.720,00 TL Aylık  burs ödemesi yapılmıştır. Aylık ortalama Öğretim görevlilerinden 6.800,00 TL X 12 Ay = 81.600,00 TL gelir elde edilirken karşılığında 86.070,00 TL ödeme yapılmıştır.   Bu arada 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yerine gelir gider durumu göz önünde bulundurularak  28  öğrenci  ilave edilmiştir.

                Vakfımızın eski yıllardan sahip olduğu cihangirde 1.700.00 lira civarında  aylık kira getiren 3 katlı taş ev ile Bakırköy de 900.00 lira aylık kira getiren apartman katı bir daire bulunmaktadır. Bunlardan 2015 yılı içersinde 28.740,00  TL kira geliri elde edilmiştir.

 Ayrıca Kasımpaşa’da 3 katlı 21 müstakil odalı iş hanının 2’ci katının tamamı 5

Büro ve giriş katındaki bir dükkan bağış olarak tapuları ile Vakfımıza intikal etmiş olup, 2015 yılı içersinde 45.569,70  TL kira geliri elde edilmiştir. Bürolara göre aylık kira geliri ise

1-     Giriş Kuyumcu 2.700,00 TL 2- Büro 1 – 220.00 TL 3- Büro 2 – 575.00 TL 4- Büro 3 – 425.00 TL 5- Büro 4-  Boş  olmak üzere aylık 3.920,00 TL dir.

                                    Hizmet İktisadi İşletmesi

 

                            Hizmet İktisadi İletmesi 2015 yılında faaliyet gösterecek bir çalışma içine girmemiş olup, Yönetim Kurulunun 09.12.2015 tarihli kararı ile 31.12.2015 tarih itibariyle kapanışı yapılmıştır.

                                    Sonuç ve Kanaatimiz :

                        Yaptığımız denetim sonucunda, Vakfın 2015  yılı hesaplarının bilgisayarla düzenli bir şekilde yürütüldüğü, kayıtların mevzuata uygun olarak tutulduğu, evrakların düzenli bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür.   Vakıf Yönetimi ve personeli ile Vakfa maddi ve manevi hizmette bulunan herkese teşekkür eder başarılar dileriz.

 

 

Doç.Dr.Suphi VEHİD           Prof.Dr.İbrahim ADALETLİ  

           Üye                                           Üye 

                                                                                                            

 

 

 

                                   Prof.Dr.Hidayet SARI

                                            Başkan

 

Duyurular

YENİ YIL MESAJI

Yeni yıl yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek. Ümit ediyoruz ki 2019 yılı geride bıraktığımız yıldan daha güzel, birlik beraberlik içinde ve eğitim, bilimle daha çok akademik başarılarla dolu geçen bir yıl olur. Dileğiyle ....