Makaleler

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip, Veznedar ve 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Vakfın amacına uygun çalışmaları düzenlemek ve yönetmekle görevli olup, Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu Mütevelliler Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından 3yıl için Başkan dışında seçilen 8 üye ile birlikte 9 üyeden oluşur. Ayrıca dönem içindeki boşalmaları aldıkları oy sırasıyla doldurmak üzere 3 yedek üye de seçilir.

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. Prof. Dr.Mustafa Sait GÖNEN Başkan 
2. Prof. Dr. A. Gökhan AKKAN Başkan Yardımcısı
3. Prof. Dr. M. Kamil KAYNAK Genel Sekreter
4. Prof. Dr. Ayhan DEVİREN Muhasip Üye
5. Prof. Dr. Ü. Bora BARUTÇU Veznedar Üye
6. Prof. Dr. Erol DÜREN Kurucu Üye
7. Prof. Dr. Levent SALTIK Üye
8. Prof. Dr. Bülent ÖNAL Üye
9. Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Üye

Duyurular

Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Birl....