Makaleler

Nakdi Bağışlar

Ayni/Şartlı/Şartsız Bağışlar

Şartlı Bağışlar: Belli bir işin yapılması veya ileriye dönük harcamalar için yapılan bağışlar.

Şartsız Bağışlar: Vakfın amacına veya özvarlığına katkı yapacak bağışlar.

Ayni Bağışlar: Bir departman veya isim belirtilmeden fakülte hizmetlerinde kullanılması için verilen cihaz-mefruşat-araç-gereç-medikal veya benzeri malzemeler.

Yapılan her türlü ayni ve nakdi bağış T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş ve ilgili mahkemece onanmış Resmi Senedimizin 18. maddesinin b şıkkında belirtilen;

"Hiçbir hizmete dayanmadan yapılan şartlı ve şartsız bağışlar" hükmüne bağlı olarak doğrudan Vakıf banka hesabına veya Vakıf Merkezi muhasebe departmanına yapılmaktadır. Nakdi ve ayni bağış tutarları; Yönetim Kurulu kararı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan numaraları kayıtlı 3 nüshalı kendinden kopyalı bağış makbuzlarına yazılır ve bir nüshası bağışçıya verilir.

Bağışların (gelirlerin) tamamı aynı gün bankaya yatırılır. Vakıf merkezinde vezne yoktur. İş Bankası vezne olarak kullanılır ki bu durum gelen gelirin ve yapılan her türlü ödemenin takibini geriye dönük ve sağlıklı olarak yapılabilme imkânını vermektedir.

Örneğin şartlı bağışlarla son yıllarda fakülte binalarının güçlendirilmesinden dolayı fiziki yapıları bozulan Hematoloji-Onkoloji-Nefroloji ile Gastroonkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Enfeksiyon'un bir bölümü çağdaş şekilde dizayn edilerek kısa sürede hastalara hizmet vermesi sağlanmıştır.

Duyurular

Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı hoşgörü, sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Birl....